WELKOM OP ONZE WEBSITE

'Wij willen graag zorg dragen!'

Team Huisartsenpraktijk den Hartog biedt huisartsenzorg aan inwoners van Alblasserdam.

VACATURE DOKTERSASSISTENTE – ZIE ACTUEEL NIEUWS

Huisartsenpraktijk den Hartog is gesloten voor inschrijving om organisatorische redenen. De praktijkgrootte laat het aannemen van patiënten met het oog op het verlenen van noodzakelijke zorg niet meer toe.

Woont u in Alblasserdam en kunt u geen huisarts vinden in Alblasserdam? Laat het de gemeente weten via huisartsentekort@alblasserdam.nl.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag: 08:00 tot 17:00 uur

Vrijdag: 8:00 tot 12:00 uur

Vrijdagmiddag: Waarneming huisartsenpraktijk de Beting

Buiten deze tijden: Huisartsenpost

Wij verzoeken u om na te gaan of het nodig is om naar de huisarts te gaan. Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte en het is gemaakt door (huis)artsen.

Afspraak maken

Afspraak voor dezelfde dag:
Telefonisch tussen 08:00 – 10:00 uur

Visite aanvragen:
Telefonisch tussen 08:00 – 10:00 uur

Herhaalrecepten:
Via brievenbus, digitaal of telefonisch (na 9:00 uur)

U kunt via e-Consult één korte niet-urgente vraag per dag per patiënt stellen. U ontvangt bericht als de huisarts heeft geantwoord. De reactietermijn is maximaal 2 werkdagen.

Spreekuren

Van maandag tot en met vrijdag zijn er vanaf 8.00 uur spreekuren (op afspraak).

Voor een consult wordt 15 minuten gereserveerd. Als u meer tijd nodig denkt te hebben (bijvoorbeeld meerdere vragen, wens tot een uitgebreider gesprek) geeft u dit dan aan bij Elianne, Michelle of Ronella. Zij kan dan rekening houden met uw wens bij het plannen van het spreekuur.

Ook kunt u online een afspraak maken via de website, waarbij de mogelijkheid tot beeldbellen aanwezig is. Let goed op welk type afspraak u afspreekt!

Visites & huisbezoeken

Dokter den Hartog of dokter van der Vlist kan u thuis bezoeken als het voor u niet (of niet meer) mogelijk is om naar de praktijk te komen.

Het heeft natuurlijk de voorkeur dat u naar de praktijk komt, omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

Huisbezoeken worden alleen gereden binnen het praktijkgebied en kunnen in overleg met Elianne, Michelle en Ronella worden gemaakt.

Herhaalmedicatie

Heeft u medicijnen nodig die u langdurig gebruikt en eerder door uw huisarts zijn voorgeschreven? Dan kunt u uw herhaalrecept aanvragen.

U kunt de medicatie op de volgende 3 manieren herhalen:

 • Via website of app van Uw Zorg Online
 • Inleveren van recept/etiket in onze brievenbus of
 • Telefonisch via de assistente, graag na 09:00 uur bellen

 

Soms is het nodig om (aanvullend) onderzoek te doen, voordat het herhaalrecept uitgeschreven wordt. De huisarts of apotheker neemt dan contact met u op.

Doktersassistente

Bij de doktersassistente (Elianne, Ronella of Michelle) kunt u voor allerlei praktische zaken terecht zoals:

 • Maken van afspraken
 • Aanvragen visites/huisbezoeken
 • Diverse medische vragen
 • Opvragen van uitslagen (indien door de huisarts beoordeeld)
 • Urine onderzoek
 • Wratten aanstippen
 • Injecties
 • Zwangerschapstesten
 • Uitstrijkjes
 • ECG
 • CVRM spreekuur o.a. (zie ketenzorg)
 • Vragen over declaraties

Ontevreden of een klacht

Als uw huisarts (samen met assistentes en praktijkondersteuners) probeer ik u, op ieder moment waar dat in ons vermogen ligt, optimale zorg en ondersteuning te bieden. 

Hierin staat uw gezondheid en daarmee uw lichamelijk en geestelijk welzijn op de eerste plaats. Echter kan het zijn dat u ontevreden bent over de geleverde zorg.  Graag kom ik hierover dan met u in gesprek. U kunt een afspraak maken met de assistente. 

Indien wij, als huisarts en patiënt, samen niet tot een wenselijke oplossing komen maak ik gebruik van de geschilleninstantie SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg) om ruimte te geven aan uw klachten en adviezen te krijgen voor de verbetering van de zorg in de praktijk. 

U kunt, indien u dit wenst na gesprek met mij als uw huisarts, contact opnemen met SKGE. Ook kan ik de klachtenfunctionaris van de SKGE betrekken indien ik dacht passend acht. Over deze situatie is bij de assistente een folder te verkrijgen of kunt u terecht op de website van SKGE.

Privacyreglement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.