Inloggen Patiëntenportaal

Zorg in de avond, nacht of weekend

Openingstijden:

  • ’s avonds en ’s nachts van 17.00 tot 08.00 uur
  • tijdens weekenden (24 uur per dag)
  • tijdens feestdagen (24 uur per dag)

De huisartsenpost is er WEL voor:

Spoedgevallen:

klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag dat de praktijk beschikbaar is.

Recepten:

Alleen voor medicijnen die u snel moet innemen, terwijl u deze niet meer in huis heeft. U kunt het innemen niet uitstellen tot de volgende werkdag van uw huisarts.

Klacht:

Telefonisch overleg over een verontrustende klacht.

Verwijzing:

Naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De huisartsenpost is er NIET voor:

Klacht:

Klachten die kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag dat de praktijk beschikbaar is.

Tijdstip:

Mensen die overdag geen tijd hebben om naar hun huisarts te gaan.

Recept:

Herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen.

Verwijzing:

Een second opinion of voor algemene, medische vragen.