Nieuws

Maand van de
Mantelzorger

November 2023

Zorgt u langdurig en onbetaald  voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in uw omgeving? Dan bent u een van 4 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is. 

Iedereen kan van de een op andere dag mantelzorger worden. Het kan namelijk gebeuren dat een gezins- of familielid een chronische ziekte of ongeluk krijgt.

Mantelzorg is géén vrijwilligerswerk, u kiest er niet voor om langdurig voor iemand te gaan zorgen, het overkomt u. 

In november worden in heel Nederland mantelzorgers weer in het zonnetje gezet.

Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) heeft in samenwerking met diverse organisaties een mooi en gevarieerd programma voor Alblasserdamse mantelzorgers opgesteld.

Het thema is dit jaar ‘Bijzonder gewoon’.

 

Griep- en pneumokokkenvaccinaties

2023 oktober

Op dinsdagmiddag 31 oktober 2023 zijn de jaarlijkse griepvaccinaties gegeven in sporthal Molenzicht.

Indien u vanwege omstandigheden niet naar de sporthal kon komen en toch nog de griepprik wil ontvangen, neemt u dan telefonisch contact op met de praktijk.

Positieve Gezondheid

2023 april – juni

Mensen zijn niet hun aandoening. Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Door het ‘andere gesprek’ te voeren kunnen we de mogelijk (onderliggende) oorzaken van een zorgvraag leren begrijpen. Het werkelijke contact van mens tot mens is betekenisvol.

We gaan graag samen met je in gesprek door te kijken naar de 6 pijlers van gezondheid.

Vraag gerust aan de huisarts of praktijkondersteuner om hierover in gesprek te gaan.

Vul gerust eens het spinnenweb in en neem het mee naar het spreekuur van uw huisarts of praktijkondersteuner.

Reanimatie training

2023 januari

Ook dit jaar hebben we met het gehele de training BLS/AED gevolgd. De training werd dit jaar verzorgd door IMC-TEC.

We hebben gewerkt met reanimatiepoppen en bijbehorende AED (Automatische Externe Defribillator).

IMC-TEC had de training specifiek op de werksituatie van de huisarts en het team in de praktijk gericht.

Alle medewerkershebben hun certificaat behaald!

Het Brughuis

2022 September

In het gebouw “De Oude Bibliotheek” werken zorg, welzijn en ondersteuning in het sociale domein samen onder de naam “Het Brughuis“. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door:

Jong JGZ (consultatiebureau)

Stichting Jeugdteams ZHZ (Centrum Jeugd en Gezin),

MEE-Vivenz (Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning)

Stichting Welzijn Alblasserdam (welzijnswerk) en de 

Sociale Dienst Drechtsteden (regionale sociale dienst)